(Tulisan berbahasa Banjar Pahuluan sub-etnik Hamandit).

Oleh : Rendra

Bila matan jalan bypass Muhara Banta nintu kita malihat mahadap ka daerah pagunungan. Makinnya ai ambah hujan, langkar banar pina bararatus buah gunung nang tinggi-tinggi nang mambiru hijau bautas lilit awan apalagi mun wayah babalahindang kada kasandangan langkarnya. Ditiring mulai jauh liwar bungas, gagah lawan jua pina mambari takutan.

Nang pina tinggi nintu gunung Halau-halau ngaran-nya, nang ujar paninian diaku bahari bila mati jadi hantu, 40 hari kasituan-am ruhnya bakumpul. Hai akay-akay. Gunung nintu sapalih awaknya masuk di Kab.Hulu Sungai Tengah, sapalihnya nang tasadikit masuk Kab. Hulu Sungai Selatan. Nintu gunung nang paniningginya hudah di kawasan Maratus di Hulu Sungai niya ti.

Bakujuk aku ti ampah ka gunung, basapida mutur scoopy warna putih buruk (cream). Ari mantuk hujan, gin niti paguni haja arinya masih pina maambun. Nah, tagal nang aku mawah ni bila aku lalu di jambatan Mura (Nomura) manyubarangi Batang (Sungai Hamandit), malihat banyu pina mambulasak, manggalalak turun kabawah niya matan di hulu, warnanya pina suklat, tapi nang anih warnanya pina mahaburuku. Mudil nang kaya jar urang whini “Limbah Tambang” saku lih. Ahu am lah pulang, bujur kah, nang nyata pina lain karuhnya pada masi. Rajin tu warnanya kaya suklat-suklat susu milo.

Kutarusakan balalah, sampai aku di Kampung Pariyangan atau nang aslinya atawa sabujurnya bangaran kampung Batantangan. Bahari ti marga disambat “Pariangan” kampung Batantangan nia ti bakas diulah jadi markas bubuhan pasukan Divisi IV ALRI, lawan kode markas “Pariangan”, singhaja diulah kode ngran wilayah jadi ngran-ngran banua di luar Kalimantan.

Di Pariangan niya ti paguni haja banyak kula ku, matan hujung ka hujung bubuhan mamarina-sapupu haja. Ku lihat banyu di Pariangan ni pina kd tapi karuh kaya di bawah, ai napa nih damhatiku.

Ba-bungul ai aku manakuni sapupuku, ” uy Suhai nangapa jadi banyu disia ti paguni haja pina jaranih, tagal ikam bila di bawah (hilir) pina karuh banar sudah, di jambu ti palihat ku sudah pina karuh, pina kd karuan tampuh warna banyu sungai”, jar ku ti manakuni Suhai sapupu ku.

Di sahutinya ai ulih Suhai, “inya wadah kami ti jadi paguni haja pina tabarasih, tibah ka hulunya situ kadapati ada nang maudak jua, mun wadah buhan andika situ lalapasan matan tambang di parak Malutu nintu saku ai jua, tu gin balum lagi karuh bakas urang mamasir di Jambu lawan Kaliring, Karang Jawa paguni titikas muhara Banta gin saku karuh kadapati kakaruan sudah”.

Nah hanyar tapikir diaku, bujur jar baliau. Tapi inya saraba ngalih jua pang parkara kaya niya ti, kukuricik-bihi kaya saurang ni napang ada jua-ah, baisi wiwinang haja gin kadada jua, hubnur lain jua, arjabat tinggi lain jua, dimapa am lagi, paling lakun kisah kritis matan di tulisan barang, lakunnya maitibar kisah nabi Ibrahim nang handak di banam di api, samut umpat handak mamajahiakan api nang manyalukut nabi Ibrahim. Walau nang digawi samut nih kada pati banyak jua dampaknya, tapi samut ada di pihak nang bujur, nintu nang kaina dipertanggung jawaban si Samut.

Nintu haja dahulu kisah ku nah, kaina kita taruskan pulang.

Angkat tampirai kada kulihan
Itik mancucur si gabuk paya.
Salam sehat urang pahuluan
Semoga kita tetap berjaya.

Rendra, Tabihi 26 Januari 2024